NOVA PROPOSTA DIDÀCTICA "LA NIT DE LES ÀNIMES"


En el marc del projecte “Tradicionari de Mallorca”, la Fundació Mallorca Literària proposa una activitat didàctica adreçada a presentar al públic infantil un bon nombre de rituals i elements festius que configuren la celebració d'arrel de Tots Sants i la Nit de les Ànimes.
Informació adicional