Presentam “Irene i la terra adormida”


UNA RONDALLA PER A LA NIT DE LES ÀNIMES
Aquesta és la història d'una llavor que creix fins a fer-se flor i d'una nina
adormida que es desperta perquè té ganes de tornar a jugar en el món dels
vius. És la història d'una terra on floreix la llavor i on descansen les ànimes. És la
nostra terra eternament badada. Al novembre s'adorm com un infant mentre,
dins del seu ventre, desperten les ànimes com ombres amb ulls lluents.
Aquesta és la història de Nit de les Ànimes, que concilia enyor i il·lusió.
Repassant els rituals del tradicionari, descobrim els camins que ens ajuden a
comprendre i celebrar la mort com a part de la vida, conjugant dolor, por,
gratitud i record.
Aquesta és la història de na Irene, una nina menuda que partí deixant un buit
molt gran. Una història que és un conte i que, com tot, té un principi i un final.
EL PROJECTE
La cantata “Irene i la terra adormida” sorgeix de la proposta del musicòleg i
compositor Francesc Vicens de crear una obra a partir del projecte Tradicionari
de Mallorca, de la Fundació Mallorca Literària. Com a precedents hi ha les
obres el Bestiari de les Galàxies (amb text de Miquel de Maria, 2015) i Ramon
Llull a la recerca de la Veritat (cantata per a cor de veus blanques i agrupacions
Orff, amb textos de Sebastià Sansó, 2016).
Fruit de la feina conjunta de Vicens amb l’equip tècnic i directiu de la Casa Pare
Ginard. Museu de la Paraula (Fundació Mallorca Literària), es va concretar la
creació com una composició original entorn al tradicionari de la vida i la mort,
en base a documentació pròpia del tradicionari de Mallorca i documentació de
rituals en altres cultures del món.
La cantata ha estat creada conjuntament per Francesc Vicens (música) i l’
escriptora Lucia Pietrelli (lletra), amb Carme Castells i Joana Maria Serra en
assessorament de documentació i continguts. En l’apartat visual cal destacar la
les obres de l’artista Ricard Chiang, que contribueixen a crear l’atmosfera poè
tica i estableixen un diàleg amb la resta d’elements del projecte.
El resultat és una cantata composta per 7 temes que aborden i desenvolupen la
temàtica de rituals de vida/mort amb sonoritats de molt diversa procedència. La
creació s’emmarca en el context divulgatiu del projecte del Tradicionari de
Mallorca, i constitueix una nova oportunitat de donar a conèixer rituals ben
arrelats en la societat mallorquina, alhora que connectat amb les formes de
relació dels individus amb els grans enigmes de la humanitat arreu del planeta.
Lluny de l’actitut imperant en la societat contemporània, que ha estès un vel de
misteri i tragèdia envers tot allò relacionat amb la mort, en el tradicionari hi
trobam les claus per establir una nova relació comprehensiva del sentit de la
mort en relació amb la vida, assumint l’existència de cicles naturals dels quals
som part i amb els quals la humanitat, en moltes cultures i èpoques diverses, ha sabut relacionar-se. La creació de la cantata “Irene i la terra adormida” és una
aproximació a aquests rituals i el seu sentit fondo a través de la música, la
paraula i el joc escènic.

Edició de l’obra: Llançament 19/10/2018
Estrena de l’espectacle: 1/11/2018
Informació adicional