CAT · ESP · ENG · DEU

Projectes

La Fundació Mallorca Literària és una entitat de referència en matèria de literatura catalana a Mallorca. L’entitat té ferm el compromís de fomentar la literatura des d’una noció àmplia (i no únicament cenyida als seus autors), i aquest compromís s’evidencia, sobretot, en la programació d’activitats. Les activitats regulars permeten a la Fundació aprofundir en aspectes essencials de la vida i obra dels autors, però també obren un ventall de textos, d’autors, de temàtiques, de literatures, de llenguatges artístics, de formats, divers. La nostra programació se centra en la matèria literària i, alhora que ho fa, genera continguts que són aptes per al foment i l’aprofundiment literari.


Així mateix, la Fundació desplega altres línies de treball orientades a incrementar les eines i recursos de divulgació literària. Sota el rètol de Literatura, aquesta secció del web vol oferir d’una manera organitzada l’accés a tots els continguts literaris generats des de la Fundació Casa Museu, a través de diverses línies de treball:


  • - el projecte “Mallorca literària”: un recorregut per l’illa a través del catàleg d’itineraris i rutes organitzades per la Fundació, aptes per a la seva realització en tot moment. Els usuaris d’aquest espai trobaran l’illa de Mallorca cartografiada des d’una nova dimensió: la que genera la superposició en el territori de totes les referències literàries que s’hi ha produït gràcies a la tasca dels nostres (i també d’altres) autors, tant pel que fa a textos escrits en o en referència als indrets. “Mallorca literària” proveïrà els usuaris de les eines i materials necessaris per recórrer el territori en clau literària, tot aprofitant els recursos que la nova tecnologia ofereix.

  • - el projecte “Cançoner 2.0”, una iniciativa essencial que permetrà incorporar el patrimoni oral compilat per Rafel Ginard (i editat com Cançoner Popular de Mallorca) a la xarxa internet. Aquesta aplicació facilitarà de manera inèdita l’accés al seu contingut, gràcies a la tecnologia informàtica que permetrà fer-hi cerques a la carta. Així mateix, prenem el relleu del Pare Ginard com a recol·lectors del patrimoni oral, ja que en la compilació digital d’aquest espai s’incorporaran també les gloses recollides per altres autors. Finalment, cal destacar que serà un espai participatiu, ja que tots els visitants a la web tindran la possibilitat d’enriquir el llegat d’aquest Cançoner 2.0 incorporant les gloses de collita pròpia.

  • - Walking on words és un projecte que presenta set rutes literàries per Mallorca resseguint les paraules de diferents escriptors que en català, castellà, anglès i francès han escrit de la nostra illa. Mitjançant la combinació de fites col·locades en indrets emblemàtics amb textos i ressenyes dels autors i una APP que permet ampliar informació, i fins i tot veure vídeos de lectures, es pot conèixer d’una manera diferent Mallorca. Són set rutes pel paradís...si és que ho podeu resistir.

  • - la convocatòria anual de les Beques d’Investigació de Literatura i Cultura Popular, gràcies a les quals es desenvolupen estudis literaris

Finalment, també cal destacar els continguts generats per les activitats de la Fundació, que són una font contínua de generació de continguts literaris. Tots aquests contingut són recollits en el web, en l’apartat d’Arxiu d’activitats, on podreu trobar els documents de text, imatge o audiovisual generats en cada sessió, així com els materials addicionals (quadernets de textos, guies d’itinerari o de lectura, etc).


TORNA A DALT