Activitat educativa

Poeteca X Slam

Secundària,Batxillerat
Tallers

[PLACES EXHAURIDES]

Activitat dirigida a: 2n cicle d’ESO i Batxillerat

Durada: 1 h

Sol·licituds: 1 per centre educatiu per a un màxim de 2 grups

Activitat amb costos: 2 €/ participant (preu per a centres educatius)

Un cop efectuada l’activitat, la Fundació Mallorca Literària emetrà una factura al centre educatiu. L’entitat es posarà en contacte amb el centre per  a com efectuar la gestió. Per a qualsevol dubte o consulta contactau-nos a: educatives@mallorcaliteraria.cat


Informació: Activitat amb Sion Capçana, poeta capdavanter de la pràctica del Poetry Slam en català a Mallorca.

L'slam és la posada en escena de creacions poètiques pròpies. En aquesta pràctica no sols és important què diu el poema, sinó també com es diu: l'entonació, la musicalitat, els detalls performatius, l'espontaneïtat...

Aquesta proposta és una primera presa de contacte amb el Poetry Slam de la mà dels continguts de la Poeteca, que serviran d'inspiració per a les creacions poètiques resultants.

Una activitat per treballar les habilitats expressives i de comunicació, així com fomentar l'ús de la llengua i difondre la poesia escrita i oral en català.

03/10/2022 -- 22/06/2023

Dia i hora subjectes a disponibilitat de l'artista

Centres educatius, biblioteques i altres espais