Autors

La Fundació Mallorca Literària gestiona de manera integral els espais vitals i la divulgació de la figura i obra dels 3 autors que s’hi vinculen directament: Llorenç Villalonga, Rafel Ginard i Blai Bonet.