MUSEUS

La Fundació Mallorca Literària manté actualment tres centres museogràfics d’especialitat literària, oberts al públic: la Casa Llorenç Villalonga. Museu literari a Binissalem; a Sant Joan, el Museu de la paraula - Casa Rafel Ginard; i a Santanyí, el Centre de Poesia Contemporània Blai Bonet, espai de transició a l’espera de la imminent obertura de la nova Casa Blai Bonet. Centre de poesia, a Santanyí.

Casa Llorenç Villalonga

Binissalem

Casa Blai Bonet

Santanyí

Museu de la Paraula

Casa Rafel Ginard

Sant Joan