Properes activitats

Destacats

Poeteca

Recopilam la poesia feta en català. Veus i versos de tots els temps i indrets.

Cançoner

Per paraula, per tema, per poble... tresca i descobreix el Cançoner de Mallorca

Tradicionari

Usos, costums, tradicions... un compendi de saber popular recollit per Rafel Ginard