POLÍTICA DE PRIVACITAT A LES XARXES SOCIALS

D’acord amb l’establert en la normativa vigent i aplicable de protecció de dades de caràcter personal i en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), la Fundació Mallorca Literària informa els usuaris que ha creat un perfil a les xarxes socials Facebook, Instagram, X i YouTube amb la finalitat principal de difondre els seus productes i serveis.

Dades de la Fundació Mallorca Literària:

 • NIF: G07928930
 • Adreça: c. de Bonaire, 25, 07350 Binissalem (Illes Balears)
 • Adreça electrònica: administracio@mallorcaliteraria.cat.

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa xarxa social i ha decidit unir-se a la pàgina o perfil creat per la Fundació Mallorca Literària, i mostra, així, interès en la informació que es publica en aquesta xarxa social. En unir-se a la nostra pàgina/perfil, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades al seu perfil.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia xarxa social, així com configurar el seu perfil per garantir-ne la privacitat.

La Fundació Mallorca Literària té accés i tracta aquella informació pública de l’usuari, en especial el nom de contacte. Aquestes dades només són emprades dins la pròpia xarxa social i no són incorporades a cap sistema de tractament.

Drets dels interessats

En relació amb els drets d’accés, de rectificació, de limitació de tractament, de supressió, de portabilitat i d’oposició al tractament de les dades de caràcter personal de què disposa l’usuari i que poden ser exercits davant la Fundació Mallorca Literària, d’acord amb la RGPD, s’han de tenir en compte els matisos següents:

 • Dret d’accés: és el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que se n’hagi fet o se’n faci, així com de la informació disponible sobre l’origen de les dades i les comunicacions realitzades o previstes d’aquestes.
 • Dret de rectificació: és el dret de l’afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només podrà satisfer-se en relació amb aquella informació que es trobi sota el control de la Fundació Mallorca Literària, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina o perfil, imatges o continguts web on constin les dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret a la limitació del tractament: és el dret a què es limitin les finalitats del tractament previstes de forma original pel responsable del tractament.
 • Dret de supressió: és el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del previst en la pròpia RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservació d’aquestes, en temps i forma.
 • Dret de portabilitat: el dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable.
 • Dret d’oposició: és el dret de l’usuari a què no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament per part de la Fundació Mallorca Literària.

La Fundació Mallorca Literària farà les actuacions següents:

 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació al perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de la Fundació Mallorca Literària.
 • Enviament de missatges personals i individuals a través dels canals de la xarxa social.
 • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran al perfil de l’usuari.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les connexions, per fer-ho, ha d’accedir a la seva configuració de privacitat.

Publicacions

L’usuari, una vegada unit a la pàgina o perfil de la Fundació Mallorca Literària, podrà publicar-hi comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut suportat per la xarxa social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser titular d’aquests continguts, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment de tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina o perfil, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust, el decor i/o que infringeixin o violin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, la Fundació Mallorca Literària es reserva el dret a retirar de manera immediata el contingut, així com de bloquejar permanentment l’usuari.

La Fundació Mallorca Literària no es fa responsable dels continguts que lliurement ha publicat l’usuari.

L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes per la resta d’usuaris, per la qual cosa ell és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que puguin publicar-se a la pàgina o perfil no seran emmagatzemades en cap sistema de tractament per part de la Fundació Mallorca Literària, però sí que romandran a la xarxa social.

Concursos i promocions

La Fundació Mallorca Literària es reserva el dret de fer concursos i promocions en els quals podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina/perfil. Les bases de cadascun dels concursos i/o promocions, quan s’utilitzi la xarxa social per a la seva realització, es publicaran en aquesta. En compliment, sempre, de la LSSI-CE i de qualsevol altra norma que sigui d’aplicació.

La xarxa social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions ni està associada a cap d’elles.

Publicitat

La Fundació Mallorca Literària emprarà la xarxa social per fer publicitat dels seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per fer accions de prospecció comercial, serà sempre complint amb les exigències legals de la normativa en matèria de protecció de dades i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina o el perfil de la Fundació Mallorca Literària, perquè també puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació es detallen els enllaços a la política de privacitat de les xarxes socials:

Última actualització: 19 de març de 2024