Activitat educativa

Vida i Mort: Nit de les Ànimes i Tots Sants

Primària
Tallers

ACTIVITAT ESGOTADA

Activitat dirigida a: Primària

Durada: 1 h - 1r cicle / 1 h 30 min - 2n i 3r cicle

Sol·licituds: 1 per centre educatiu per a un màxim de 3 grups

Activitat amb requeriments tècnics:

- Connexió sense fils a l'aula

- Pissarra digital o similar


Informació: Per conèixer les festes, costums i rituals del Tradicionari de Mallorca.

Les tradicions i costums entorn de la vida i la mort són presents en les diferents cultures del món, cadascuna amb les seves particularitats, però observades de prop, s'hi descobreixen semblances.

A Mallorca les tradicions al voltant de la mort s'han desenvolupat a través de ritus funeraris i, col·lectivament, en la celebració de la festa més important de la tardor: Tots Sants, precedida de la Nit de les Ànimes.

Actualment, però, la pràctica dels rituals i costums és minoritària, un símptoma més del pas cap a la modernitat i la inserció en la globalització, aspectes gairebé generalitzats en les societats occidentals. Aquest traspàs també ha afectat al tractament de la mort en el nucli familiar, i també en la dimensió col·lectiva.

Aquesta activitat és una introducció als conceptes, rituals i elements que conformen la celebració de la mort en la nostra cultura, a través de propostes teòriques i pràctiques adaptades a cada cicle.

18/10/2022 -- 08/11/2022

Dia i hora a concretar amb el centre

Centres educatius, biblioteques i altres espais