Activitat educativa

Festa o bonda: els Darrers Dies i la Quaresma

Primària
Tallers

ACTIVITAT ESGOTADA (PER A CENTRES EDUCATIUS)

Activitat dirigida a: Primària

Durada: 1 h 30 min

Sol·licituds: 1 per centre educatiu per a un màxim de 3 grups

Activitat amb requeriments tècnics:

- Connexió sense fils a l'aula

- Pissarra digital o similar


Informació: Per conèixer les festes, costums i rituals del Tradicionari de Mallorca.

Tradicionalment, el Carnestoltes a l'illa ha comprès un ritual més extens que les disfresses per lluir a les rues a les quals estam avesats avui en dia. S’hi esdevé un ritual alliberador i catàrtic dels impulsos i les emocions amb l’objectiu de reduir les temptacions durant la Quaresma, el cicle que el segueix i que representa la privació dels plaers i l’abstinència de la carn, però també es relaciona amb la cultura de l'esforç i la perseverança.

Aquesta activitat és una introducció als conceptes, rituals i elements que conformen les celebracions dels Darrers Dies i la Quaresma a través de propostes teòriques i pràctiques adaptades a cada cicle.

09/02/2023 -- 28/02/2023

Dia i hora a concretar amb el centre

Centres educatius, biblioteques i altres espais