Activitat educativa

Paratge lúdic: festa o bonda

Infantil
Tallers

ACTIVITAT ESGOTADA

· Activitat dirigida a: infants entre 18 mesos i 5A

· Durada: 1 h

· Sol·licituds: 1 per centre educatiu per a un màxim de 15 participants

· Activitat amb costos: 100 € (preu per a centres educatius, cobertura parcial del total)

L’entitat es posarà en contacte amb el centre per a com efectuar la gestió. Un cop realitzada l’activitat, la Fundació Mallorca Literària emetrà una factura al centre educatiu. Contactau-nos per a qualsevol dubte o consulta.

·Proposta amb requeriments:

- Espai interior ample i lliure d'objectes. Per completar la inscripció cal enviar un correu a educatives@mallorcaliteraria.cat adjuntat una fotografia de l'espai que es proposa i indicant les mides d'aquest.

- El muntatge de la instal·lació s'ha de fer el dia anterior a l'activitat en horari d'horabaixa.

· Informació: El projecte Il·lusions Efímeres i la Fundació Mallorca Literària han col·laborat per a la creació d'un paratge lúdic inspirat en dos períodes del nostre Tradicionari completament oposats: els Darrers Dies i la Quaresma. El primer esdevé l’última festa de l’hivern, un moment de bullici i disbauxa totals; el segon, un temps de calma relacionat amb la cultura de l'esforç, que ens torna a la primavera amb l’esperit renovat.

Amb aquesta instal·lació es pretén treballar el sentit de la festa i el context natural que l'emmarca des d'un ambient de joc lliure i sensorial que convida a la manipulació i l'experimentació.


01/02/2024 -- 23/02/2024

Dia i hora a concretar amb el centre

Centres educatius

Taller