EL CENTRE

Blai Bonet

Literatura

A més de la seva dimensió de museu, la Casa Blai Bonet serà un centre d’activitat cultural viu i dinàmic, dotat d’un seguit d’espais i equipaments adients per a realització de conferències i cursos, espectacles i recitals, a més d’espai d’arxiu, sala de consulta i oficines de la Fundació Mallorca Literària.

Descobreix els espais i serveis del centre

Espais d’activitats

La Casa Museu Blai Bonet és actualment en projecte. A continuació podeu consultar els plànols del Projecte Bàsic del futur centre, que s’ha dissenyat d’acord al desplegament dels següents usos previstos:

 • Exposició permanent: recorregut per la vida/obra de l’escriptor, incloent espai de recreació museística. També s’inclou un espai per a petites exposicions temporals.
 • Centre de documentació, amb espai d’arxiu i consulta
 • Centre d’activitats, amb espais polivalents oberts al públic per a la realització d’activitats de tema literari
 • Espai per a petita residència de professionals: traductors, investigadors, escriptors. 2 habitacions per a ús puntual o curtes estades.

Arxiu i fons

La Casa Blai Bonet custodia actualment el llegat de l’escriptor santanyiner, en virtut del conveni de cessió establert l’any 2012 per part dels hereus de l’autor i la Fundació Mallorca Literària, per un període de 10 anys prorrogables. Aquest llegat està format per un important conjunt de béns corresponents a diversos períodes de la vida de l’autor.

El llegat Blai Bonet està estructurat en tres àrees: Arxiu Documental Blai Bonet, que inclou manuscrits i mecanoscrits, correspondència, fotografies, entre d’altres unitats documentals; Biblioteca Blai Bonet, amb 1.550 exemplars; i Col·lecció Blai Bonet, que inclou una col·lecció de 141 làmines plàstico-poètiques realitzades pel propi autor.

Des del Centre de Poesia Contemporània Blai Bonet (Poeteca), així mateix, es desenvolupa una tasca de recerca permanent adreçada a completar aquest llegat amb altra documentació de referència sobre Blai Bonet (manuscrits i mecanoscrits, fotografia, correspondència amb altres autors) i la poesia contemporània.

Tot aquest fons és accessible a través del catàleg i es pot consultar en les instal·lacions, prèvia petició de cita a l’adreça arxiu@mallorcaliteraria.cat

Biblioteca Blai Bonet

La Biblioteca Blai Bonet està formada per 1.550 volums, procedents de la biblioteca particular de l’autor. Inclou llibres de nombroses matèries: història, història de l’art, filosofia, i majoritàriament obres de literatura, bàsicament de poesia.

En l’apartat de literatura hi trobem obres de literatura clàssica i obres cabdals de la literatura hispànica i catalana. De gran valor és la part de la biblioteca que conté edicions de les distintes obres que Blai Bonet va anar publicant al llarg de la seva trajectòria. L’estudi de la seva biblioteca personal constitueix una eina de gran importància per comprendre les influències que l’autor va experimentar al llarg de la seva producció literària. Especialment interessant és la part de catàlegs d’art, amb una selecció de prou entitat que mostra la relació íntima de Bonet amb el món artístic. També significativa és l’apartat de publicacions periòdiques on podem trobar exemplars de Papeles de Son Armadans i d’altres publicacions coetànies.

Arxiu documental Blai Bonet

L’Arxiu Documental Blai Bonet està format pels documents que l’escriptor va produir al llarg de la seva vida i que han passat a la Casa Blai Bonet a través de la cessió realitzada l’any 2010.

L’arxiu documental consta d’una part específicament dedicada a documentació de l’autor, on hi podem trobar:

 • Documentació personal: biogràfica, administrativa, agendes...
 • Correspondència: cartes enviades i rebudes de familiars i amics, cartes amb altres escriptors (Salvador Espriu, Vicente Aleixandre, Camilo José Cela, Jaume Pomar, Miquel Martí i Pol, José Agustín Goytisolo, etc.) i cartes referents a afers literaris (adaptacions de les seves obres, traduccions, afers editorials diversos, etc.).
 • Documentació literària: inclou exemplars manuscrits/mecanoscrits de les seves obres, com per exemple Haceldama. També inclou articles i estudis sobre Blai Bonet, articles i estudis literaris diversos, entrevistes, reconeixements i alguns dels seus contractes editorials.
 • Material fotogràfic: integrat per l’arxiu fotogràfic Blai Bonet.
 • Material gràfic:
 • Mediateca

Col·lecció Blai Bonet

La Col·lecció Blai Bonet està formada per una selecció d’obra d’art que va formar part del llegat de l’autor, i que posa de manifest la important relació que va mantenir l’escriptor amb el món de l’art.

La col·lecció Blai Bonet ha estat inventariada per la Fundació Mallorca Literària. Inclou algunes firmes de cabdal importància, com són: Joan Miró, Antoni Tàpies i Miquel Barceló. També inclou obres d’altres artistes com Sebastià Servera Busquets “Busser”, J. Moallic, Amador Magraner, Will Faber, Juli Ramis, Juan Covas, Miquel Brunet, Rafael Amengual, Damià Huguet, Gerard Matas, Ibarrola, Tòfol Sastre, Miquel Llabrés i Antoni Socias.

A més de la col·lecció d’obres d’art –que són propietat dels hereus de Blai Bonet-, formen part del llegat cedit a la Fundació Casa Museu una col·lecció de 117 làmines d’art creades per l’autor i realitzades majoritàriament amb la tècnica del collage. Les làmines inclouen textos d’alguns poemaris de finals dels 70 i principis dels 80: Has vist, algun cop, Jordi Bonet, Ca l’Amat a l’ombra (1976), Cant de l’arc (1979) i El poder i la verdor (1981).

Centre de documentació de literatura contemporània

El Centre de Documentació en Poesia Contemporània completa el fons especialitzat de la Fundació Mallorca Literària i de la Casa Blai Bonet. Consta de tres seccions diferenciades:

 • La Biblioteca de Poesia Contemporània està formada actualment per 1.000 obres de referència de la literatura universal, catalana i balear, bàsicament poesia.
 • La secció d’Hemeroteca ofereix una selecció de les principals revistes literàries i els suplements literaris dels periòdics publicats en l’actualitat a les Illes Balears.
 • La secció de Mediateca recull entrevistes, reportatges, documentals, etc., centrats en la literatura universal, tot i donar prioritat a la poesia i als materials referents a la literatura catalana de les Illes Balears. En aquesta mediateca es troben, així mateix, els enregistraments i produccions audiovisuals derivats de l’activitat de la Fundació (cursos, conferències, actes del Festival de Poesia de la Mediterrània, etc.).
Horari
Tots els dimecres, de 10 a 14h.
Per a visites fora d'aquest horari, contactau-nos.
Per saber horaris especials d’estiu i períodes de vacances, contactau-nos.
Adreça
2a planta de Ses Cases Noves
c/ Bisbe Verger, s/n
07650 Santanyí
971 16 31 04 / 971 88 60 14 Veure a Google Maps