Activitat educativa

Passejar entre mots: descobreix el teu redol

Secundària,Batxillerat
Rutes

Fotografies del projecte Passejar entre mots: descobreix el teu redol –La Soledat sud/Nou Llevant dut a terme el curs 2021-2022 amb l’alumnat de 1r d’ESO del CEIP-IES Pintor Joan Miró.

ACTIVITAT ESGOTADA

Activitat dirigida a: ESO i Batxillerat

Sol·licituds: 1 per centre educatiu per a un màxim de 2 grups, abans del 21 de novembre de 2022

Activitat amb requeriments: consulteu el document de descàrrega


Informació: 'Passejar entre mots: descobreix el teu redol' té per objectiu explorar la relació entre literatura i paisatge, redescobrir l'entorn en què vivim i sumar-hi valor patrimonial, en aquest cas, la literatura oral i escrita.

La proposta té caràcter de projecte per curs-centre amb la voluntat que l'alumnat s'engresqui en la creació d'una ruta literària de la seva zona: recerca d'informació, concepció d'un itinerari, recursos de difusió, accions in situ...

L’alumnat desenvoluparà progressivament la seva Ruta entre Mots sota la supervisió i guia del professorat i el personal educador de la Fundació Mallorca Literària, així com altres agents escaients.

*Aquesta proposta és de caràcter únic, just es duu a terme un projecte per curs escolar. La Fundació Mallorca Literària es reserva el dret a adjudicar el projecte en funció de diferents aspectes resultants d’una prèvia valoració de les sol·licituds, tals com viabilitat, originalitat, recursos (informatius i humans), etc.

03/10/2022 -- 22/06/2023

Dia i hora a concretar amb el centre

Centres educatius