Tradicionari

El projecte Tradicionari de Mallorca neix l'any 2015 amb l'edició de dotze butlletins mensuals dedicats a la divulgació del costumari mallorquí. El nucli del projecte és la informació recopilada per Rafel Ginard en les seves plaguetes manuscrites del "Calendari folklòric de Mallorca", les quals veuran la llum en forma de 4 volums coeditats per la Fundació Mallorca Literària i Saïm Edicions. Des de l'any 2016 el projecte Tradicionari de Mallorca ha anat desenvolupant-se mitjançant accions i iniciatives en diferents formats i totes elles partint dels materials de caire antropològic recollits per Ginard, amb l'ànsia d'aprofitar aquest llegat com un actiu de primer ordre en la divulgació i reivindicació de la cultura d'arrel a Mallorca. Activitats educatives, divulgatives i performatives, exposicions, publicacions, accions digitals i produccions escèniques formen el compendi de propostes del Tradicionari de Mallorca.

"Figues i tonades". Experiències d'estiu folk

"Sa figa, per esser bona

ha de tenir tres senyals:

ull de viuda, vestit pobre

i picada d'animals."

És temps de figues, fruits un temps de pobres, i ara luxe deliciós al paladar. Des del camp d'experimentació Son Mut, Montserrat Pons, enamorat de l'arbre bíblic que és la figuera, ha emprès una experiència única en el món: 2834 figueres d'un total de 1308 varietats diferents, aquests són els nombres que resumeixen la ingent tasca del farmacèutic que realitza amb l'objectiu de la conservació i estudi dels recursos fitogènics de les figueres. 

Amb l'excusa de l'edició del volum d'estiu del "Calendari Folklòric de Mallorca", de Rafel Ginard, visitarem la finca i fusionarem el delit de degustar diferents varietat de figues i productes que se'n deriven amb les tonades i la música interpretades pel grup Capocorb Folk. 

Horari

19.30 h: Presentació del camp d'experimentació Son Mut Nou i del "Calendari Folklòric de Mallorca", a càrrec de Montserrat Pons, Andreu Ramis i Miquel Sbert.

20 h: Concert a càrrec de Capocorb Folk.

21 h: Degustació de figues i productes elaborats.

Entrades: 5€

 

 

10/09/2021

19.30 h

Son Mut Nou. Camí des Palmer, 07609, Illes Balears

Acció

Altres activitats del cicle