Tradicionari

El projecte Tradicionari de Mallorca neix l'any 2015 amb l'edició de dotze butlletins mensuals dedicats a la divulgació del costumari mallorquí. El nucli del projecte és la informació recopilada per Rafel Ginard en les seves plaguetes manuscrites del "Calendari folklòric de Mallorca", les quals veuran la llum en forma de 4 volums coeditats per la Fundació Mallorca Literària i Saïm Edicions. Des de l'any 2016 el projecte Tradicionari de Mallorca ha anat desenvolupant-se mitjançant accions i iniciatives en diferents formats i totes elles partint dels materials de caire antropològic recollits per Ginard, amb l'ànsia d'aprofitar aquest llegat com un actiu de primer ordre en la divulgació i reivindicació de la cultura d'arrel a Mallorca. Activitats educatives, divulgatives i performatives, exposicions, publicacions, accions digitals i produccions escèniques formen el compendi de propostes del Tradicionari de Mallorca.

Presentació: Calendari Folklòric de Mallorca

Presentació dels quatre volums del "Calendari Folklòric de Mallorca", de Rafel Ginard. 

El calendari folklòric de Mallorca és un corpus del patrimoni cultural immaterial de l’illa, un testimoni de la relació de l’home amb el seu entorn. Una coedició de Mallorca Literària i Saïm Edicions, coordinada per Joana Serra, i textos a cura d'Andreu Ramis i Miquel Sbert.

Presentació a càrrec d'Andreu Ramis i Miquel Sbert. 

18/03/2023

12 h

Celler Jaume de Puntiró (Santa Maria)

Presentació

Altres activitats del cicle