Tradicionari

El projecte Tradicionari de Mallorca neix l'any 2015 amb l'edició de dotze butlletins mensuals dedicats a la divulgació del costumari mallorquí. El nucli del projecte és la informació recopilada per Rafel Ginard en les seves plaguetes manuscrites del "Calendari folklòric de Mallorca", les quals veuran la llum en forma de 4 volums coeditats per la Fundació Mallorca Literària i Saïm Edicions. Des de l'any 2016 el projecte Tradicionari de Mallorca ha anat desenvolupant-se mitjançant accions i iniciatives en diferents formats i totes elles partint dels materials de caire antropològic recollits per Ginard, amb l'ànsia d'aprofitar aquest llegat com un actiu de primer ordre en la divulgació i reivindicació de la cultura d'arrel a Mallorca. Activitats educatives, divulgatives i performatives, exposicions, publicacions, accions digitals i produccions escèniques formen el compendi de propostes del Tradicionari de Mallorca.

‘Bona diada fa avui per eixamenar ses beies’

Experiència folk, a partir dels continguts del III volum del Calendari Folklòric de Mallorca, dedicata a la Primavera.

Xerrada i tast de mel a càrrec d’Apicultura Son Frare.

A la finca Son Frare, Petra

30/04/2022

11.00h

Finca Son Frare, Petra

Xerrada

Altres activitats del cicle