Tradicionari

El projecte Tradicionari de Mallorca neix l'any 2015 amb l'edició de dotze butlletins mensuals dedicats a la divulgació del costumari mallorquí. El nucli del projecte és la informació recopilada per Rafel Ginard en les seves plaguetes manuscrites del "Calendari folklòric de Mallorca", les quals veuran la llum en forma de 4 volums coeditats per la Fundació Mallorca Literària i Saïm Edicions. Des de l'any 2016 el projecte Tradicionari de Mallorca ha anat desenvolupant-se mitjançant accions i iniciatives en diferents formats i totes elles partint dels materials de caire antropològic recollits per Ginard, amb l'ànsia d'aprofitar aquest llegat com un actiu de primer ordre en la divulgació i reivindicació de la cultura d'arrel a Mallorca. Activitats educatives, divulgatives i performatives, exposicions, publicacions, accions digitals i produccions escèniques formen el compendi de propostes del Tradicionari de Mallorca.

Ruta Folk: "Carboner, bon carboner. Què duis a dins es sarró?"

Ruta boscana per Tramuntana, dedicada a rastrejar l’ofici de carboner

Activitat en el marc de la Primavera Folk, a l’entorn de la publicació del volum III del Calendari Folklòric de Mallorca.

Places limitades!

Preu 5€ adult / 2€ infant

Punt de trobada: Àrea recreativa de la Comuna de Bunyola Cas Garriguer.

09/04/2022

10.00 h

Ruta

Altres activitats del cicle