Tradicionari

El projecte Tradicionari de Mallorca neix l'any 2015 amb l'edició de dotze butlletins mensuals dedicats a la divulgació del costumari mallorquí. El nucli del projecte és la informació recopilada per Rafel Ginard en les seves plaguetes manuscrites del "Calendari folklòric de Mallorca", les quals veuran la llum en forma de 4 volums coeditats per la Fundació Mallorca Literària i Saïm Edicions. Des de l'any 2016 el projecte Tradicionari de Mallorca ha anat desenvolupant-se mitjançant accions i iniciatives en diferents formats i totes elles partint dels materials de caire antropològic recollits per Ginard, amb l'ànsia d'aprofitar aquest llegat com un actiu de primer ordre en la divulgació i reivindicació de la cultura d'arrel a Mallorca. Activitats educatives, divulgatives i performatives, exposicions, publicacions, accions digitals i produccions escèniques formen el compendi de propostes del Tradicionari de Mallorca.

Quart Diumenge, Rafel Ginard i el "Calendari Folklòric"

"El quart diumenge es fa festa popular a Consolació. El dissabte ja hi pujaven (molts més que no ara) cocoueters, i torroners. Els carros d’aquests venedors anaven per “ses voltes”, unes esses de camí veïnat de l’escala. Com que “ses voltes” passen per ran de “sa Fonteta”, on hi havia una capella gòtica, són bastant agres; era costum i una bulla que els al·lots anassen a empènyer els carros d’aquests revenedors que pujaven a Consolació i els al·lots rebien en paga una grapada de cacauets o encalçaven taronges que els tiraven per l’escala."

Així descriu Rafel Ginard aquesta festa 4 vegades centenària. En coneixerem tots els detalls de la mà d'Andreu Ramis i Miquel Sbert, curadors dels textos del "Calendari Folklòric de Mallorca" de Rafel Ginard. 

19/03/2022

19 h

S'Escorxador (carrer Rafel Ginard s/n, Sant Joan)

Conferència

Altres activitats del cicle