Tradicionari

El projecte Tradicionari de Mallorca neix l'any 2015 amb l'edició de dotze butlletins mensuals dedicats a la divulgació del costumari mallorquí. El nucli del projecte és la informació recopilada per Rafel Ginard en les seves plaguetes manuscrites del "Calendari folklòric de Mallorca", les quals veuran la llum en forma de 4 volums coeditats per la Fundació Mallorca Literària i Saïm Edicions. Des de l'any 2016 el projecte Tradicionari de Mallorca ha anat desenvolupant-se mitjançant accions i iniciatives en diferents formats i totes elles partint dels materials de caire antropològic recollits per Ginard, amb l'ànsia d'aprofitar aquest llegat com un actiu de primer ordre en la divulgació i reivindicació de la cultura d'arrel a Mallorca. Activitats educatives, divulgatives i performatives, exposicions, publicacions, accions digitals i produccions escèniques formen el compendi de propostes del Tradicionari de Mallorca.

Taller de glosa "Deixau pas a aquestes dones"

Cinc sessions de glosa per aprendre a improvisar més que mai a les properes festes d'hivern. 

Conduït per Maria Magdalena Amengual, glosadora.

5 sessions cada dimecres des del 14 de desembre a l'11 de gener, de 18.30 a 20 h.

Places molt limitades!

Taller amb inscripció dirigit a tothom.

14/12/2022

18.30 h

Museu de la Paraula. Casa Pare GInard

Taller

Altres activitats del cicle