Tradicionari

El projecte Tradicionari de Mallorca neix l'any 2015 amb l'edició de dotze butlletins mensuals dedicats a la divulgació del costumari mallorquí. El nucli del projecte és la informació recopilada per Rafel Ginard en les seves plaguetes manuscrites del "Calendari folklòric de Mallorca", les quals veuran la llum en forma de 4 volums coeditats per la Fundació Mallorca Literària i Saïm Edicions. Des de l'any 2016 el projecte Tradicionari de Mallorca ha anat desenvolupant-se mitjançant accions i iniciatives en diferents formats i totes elles partint dels materials de caire antropològic recollits per Ginard, amb l'ànsia d'aprofitar aquest llegat com un actiu de primer ordre en la divulgació i reivindicació de la cultura d'arrel a Mallorca. Activitats educatives, divulgatives i performatives, exposicions, publicacions, accions digitals i produccions escèniques formen el compendi de propostes del Tradicionari de Mallorca.

Contacontes Maria Enganxa

Contacontes amb Catalina Contacontes

Coneixerem aquesta història al voltant del personatge de na Maria Enganxa, una versió creada per l'escriptora Caterina Valriu en el seu darrer llibre infantil publicat, i que compta amb les il·lustracions de Petra Pericàs.

Viure en un lloc humit, fosc, solitari i silenciós no és gaire divertit, no ho trobes? Na Maria Enganxa, amb l'ajuda de na Paula, troba la clau per descobrir llocs fascinants, conversar amb la gent més diversa i obrir les finestres cap a mons de fantasia. Quina deu ser aquesta clau màgica que tu també pots usar? En aquest llibre hi ha la resposta.

A continuació, berenar a càrrec dels Espais Familiars. 

Activitat en col·laboració amb l'Associació Espais Familiars de Sant Joan.

 

08/06/2023

18:00 h

Consolació (Sant Joan)

Familiar

Altres activitats del cicle