Tradicionari

El projecte Tradicionari de Mallorca neix l'any 2015 amb l'edició de dotze butlletins mensuals dedicats a la divulgació del costumari mallorquí. El nucli del projecte és la informació recopilada per Rafel Ginard en les seves plaguetes manuscrites del "Calendari folklòric de Mallorca", les quals veuran la llum en forma de 4 volums coeditats per la Fundació Mallorca Literària i Saïm Edicions. Des de l'any 2016 el projecte Tradicionari de Mallorca ha anat desenvolupant-se mitjançant accions i iniciatives en diferents formats i totes elles partint dels materials de caire antropològic recollits per Ginard, amb l'ànsia d'aprofitar aquest llegat com un actiu de primer ordre en la divulgació i reivindicació de la cultura d'arrel a Mallorca. Activitats educatives, divulgatives i performatives, exposicions, publicacions, accions digitals i produccions escèniques formen el compendi de propostes del Tradicionari de Mallorca.

Vetlar la mort

En la cultura judeocristiana els ritus i costums al voltant de la mort tenen el seu punt àlgid a la tardor, en la celebració de la Nit de les Ànimes, Tots Sants i el Dia dels Difunts. A Mallorca els diferents elements i rituals que tradicionalment han conformat la festa han basculat entre la devoció i el respecte cap als avantpassats i la celebració de la por lligada a l'obscuritat de la mort. A la tradició d'origen celta històricament s'hi suma el credo, que hi ha aportat nous sentits a la celebració de la mort i el record dels nostres difunts.

Què resta de tot això a Mallorca, en l'actual societat moderna i globalitzada?

Com conservar els elements perviscuts fins al moment? Podem reinventar les pràctiques en desús en una societat majoritàriament laica i distant amb la mort, en comparació amb els nostres avantpassats?

Xerrada especialment dirigida al col·lectiu d'educadors, famílies, interessats en la cultura popular, i qualsevol altre que vulgui aprofitar la popularitat del Halloween per reintroduir elements de la festa tradicional mallorquina.

A càrrec de Joana Serra, coordinadora del Museu de la Paraula. Casa Rafel Ginard

 

Organitza: Espai Social Can Bum en col·laboració amb la Fundació Mallorca Literària.

*Activitat amb cabuda limitada per ordre d'arribada

27/10/2021

19.30 h

Espai Social Can Bum (carrer Costa i Llobera, 40, Pollença)

Xerrada

Altres activitats del cicle